Overige commissies

Materiaal (ballen/shirtjes)
Dames 4
materiaal@twente05.nl

V.S.K.
Norbert de Beer (a.i.)
053-8510532
secretaris@twente05.nl

Indeling scheidsrechters
Vacature

Ledenadministratie
Dames 4 (Joske Slaghuis en Joanna Sloots)
ledenadministratie@twente05.nl

Sponsorcommissie
Marc de Jong, Michel Leppink, Ronald van Puijenbroek, vacature
sponsorcommissie@twente05.nl

PR-commissie
Dames 5 (Florine, Nienke, Wietske), Johnny
prcommissie@twente05.nl

Website
Peter Jan van Tuil  
webmaster@twente05.nl

Wedstrijdsecretariaat
André Delsink
wedstrijdsecretaris@twente05.nl

Activiteitencommissie
Dames 5, Johnny
prcommissie@twente05.nl

Beachcommissie
Marc de Jong en leden Heren 3
beach@twente05.nl

Commissie beroep en bezwaar
Verin Nijhuis, Luca Slot, Marjo Evers
socialeveiligheid@twente05.nl

Vertrouwenscontactpersoon
Dames 2 Mariska Jacobs
vcp@twente05.nl