ALV 21 mei

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 mei

Hierbij nodigen wij alle leden en de ouders van onze jeugdleden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag 21 mei om 19.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur) in het restaurant van de Pathmoshal.

Het hoofdonderwerp zal zijn de vaststelling van de ledenbijdragen voor het verenigingsjaar 2019-2020.

Het verslag van de vorige ALV, gehouden op 18 september 2018, is ook beschikbaar op de site.

Wij hopen op een grote opkomst.

Het bestuur van de Volleybalvereniging Twente ‘05