Bestuursvergadering 11 december

Bestuursperikelen

Het bestuur van Twente ´05 heeft op 11 december weer vergaderd. Even een korte weergave van wat besproken is. Naast het bestuur was ook een vertegenwoordiging van de jeugdcommissie aanwezig.

  • De jeugdcommissie heeft het gerbuik van telefoons tijdens het volleybal besproken. Voorwaarden voor het gebruik daar van worden nu in de de teamboeken opgenomen.
  • We willen graag de teamfoto’s compleet op de site vermelden.  Wij verzoeken elk team zelf een passend moment te kiezen om een foto te maken en toe te sturen naar de webmaster.
  • De teams hebben opgave gedaan van vrijwilligerstaken die men binnen de vereniging wil invullen. Het bestuur zal daar waar taken dubbel gekozen zijn een keuze maken. De secretaris zal ieder team op korte termijn op de hoogte brengen welke taken door hen ingevuld gaan worden. Het bestuur zal daar waar nodig is een toelichting of onderbouwing gegeven op de aan hen toegekende taken.
  • Helaas moet het bestuur constateren dat een aantal essentiële taken nog niet worden ingevuld. Ook een aantal teams (vooral de jeugdige) hebben niet gereageerd. Deze teams worden apart benaderd door het bestuur en zullen taken opgelegd krijgen.
  • Door het vertrek van trainers en problemen met accommodaties wordt een nieuwe indeling gemaakt van de trainingstijden. Dit schema gaat na de vakantie in en wordt binnenkort bekend gemaakt. Het betreft vooral jeugdtrainingen.
  • Inmiddels hebben zich dit seizoen 28 nieuwe leden aangemeld. De 2e helft starten we met een extra team bij de mini’s.
  • De verwachting is dat we budgettair goed zullen uitkomen dit jaar. Er wordt nu geld gereserveerd voor opleiding trainers en verenigingsactiviteiten. Hiervoor wordt een planning gemaakt.

Henk Dost