Bestuursvergadering 11 september 2019

Het bestuur is afgelopen woensdag weer bijeen geweest. Vooral om de ALV van 25 september voor te bereiden. Even kort wat besproken is:

– In het kader van Sociale Veligheid  zijn besluiten genomen waarbij vooral leden van dames 2 en 4 invulling gaan geven aan een aantal taken. Mariska Jacobs is benoemd als Vertrouwens Contact Persoon (VCP), Luca Slot gaat de VOG-zaken regelen en Verin Nijhuis en Marjo Evers gaan de Bezwarencommissie cq klachtencommissie bemensen. Meer informatie hierover in het nieuwsbulletin dat binnenkort uit komt.

– De jaarrekening en begroting zijn voorbereid en worden in de ALV op woensdag 25 september a.s. voorgelegd aan de leden. PLaats: SEO Tiemeister naast ons beachterrein.

– De nieuwe shirts zijn voor een deel binnen en worden komend weekend en volgende week uitgedeeld. Er zal een aanbetaling zijn voor de shirts en daarna een jaarlijkse bijdrage. We verwachten een gebuiksduur van 3/4 jaar. De regeling omtrent betaling, verstrekking en gebruik wordt in de ALV toegelicht.

– Om integratie en samenhang in de vereniging te bevorderen vindt na de eerste helft een herschikking plaats van het trainingsschema