Bestuursvergadering 16 augustus

Bestuursvergadering vrijdag 16 augustus
De eerste bestuursvergadering is weer geweest dit nieuwe seizoen. Even kort een aantal zaken die zijn afgesproken.
- op 27 augustus vindt de bijeenkomst plaats voor de ouders van de mini's. Belangrijkste item: bezetting jeugdcommissie. Als er geen ouders verantwoordelijkheid nemen kan helaas geen competitie worden gespeeld bij de mini's.
- op 4 september is de ouderbijeenkomst voor de A,B en C jeugd meisjes.
- de dagen voor extra techniektrainingen op zondagen zijn vastgelegd de bij Sportaal.
- om de verenigingsbinding te stimuleren is budget vrijgemaakt om activiteiten te organiseren. Er is een idee om challenges te organiseren voor de teams.
- zaterdag 14 december wordt een themafeest georganiseerd.
- integratie Vosta teams is gerealiseerd. Sportaal helaas geen ruimte gegeven om trainingsschema optimaal in te vullen.
- verwachte opgave aantal teams met concept indeling voor 1 september bij de NeVoBo: 37.
- voor bijna alle teams is een trainer gevonden op 2 na. Kandidaten kunnen zich melden bij Marc de Jong
- de ALV wordt gehouden op 24 september a.s. in de Pathmoshal om 19.30 uur. Uitnodiging volgt nog.
- nieuwe shirts komen begin september. Daarna bedrukking en uitgifte door kledingcommisie.
- openingstoernooi op zaterdag 7 september in Pathmoshal.
Henk Dost