Bestuursvergadering 5 februari 2019

Even weer een korte weergave van de laatste bestuursvergadering.
– Het bestuur heeft een gesprek gevoerd met Sportaal over het beachterrein op de Diekman Campus. We willen graag direct betrokken zijn bij de ontwikkelingen. Helaas blijkt er nog op geen enkele wijze iets te zijn ontwikkeld.
– We bezochten een bijeenkomst van Sportaal over de afschaffing van een specifieke regeling over de vereffening BTW voor sport. Als met binnensportverenigingen hebben daar niet veel mee te maken. Wel zou het naar onze mening consequenties moeten hebben voor het tarief. Immers door afschaffing van de BTW zou het tarief met 6% moeten dalen. We zullen en Sportaal en het college daarover aanspreken.
– De Vasata stopt. Helaas zijn er geen vrijwilligers meer voor de organisatie. We willen wel zien of we toch op een of andere manier een dergelijke competitie in afgeslankte vorm kunnen opzetten. Wie wil ons helpen?
– Er worden binnenkort weer clinic’s minivolleybal georganiseerd op 4 basisscholen in Enschede.
– De eerste specifieke vrijwilligerstaken zijn verdeeld. Dames 5 richt zicht op de verbetering van communicatie binnen de vereniging. Dames 4 pakt het beheer op. Ledenadministratie, kleding, materiaal en beheer verenigingstaken. Dames 2 gaat de privacy, veiligheid, vertrouwen en VOG vorm geven.
– Met de jeugdcommisie hebben we afgesproken dat er een afsluitend toernooi voor de jeugd wordt georganiseerd in mei. De commissie pakt de organisatie op.
– De jeugdcommisie heeft een ouderavond voor de mini’s georganiseerd. Helaas was de opkomst teleurstellend.
– De eerste gesprekken met de trainers voor de inzet van volgend seizoen zijn gestart.
– De evaluatiefomulieren 2019 worden binnenkort naar de seniorleden en jeugd verzonden.
– Gezien het aanbod van nieuwe leden beziet het bestuur of we uitbreiding van of de recreanten met een mixteam of een dames 6 kunnen realiseren.

Henk Dost