Bestuursvergadering van 30 oktober 2018

Het bestuur heeft weer vergaderd. Belangrijkste items waren:

Uitwerking beleidsplan: Het bestuur stelt een plan op om activiteiten voor de leden in te vullen voor komend seizoen. Het doel daarvan is saamhorigheid en betrokkenheid te vergroten. En gezelligheid natuurlijk. Een van de activiteiten is het organiseren van een verenigingsdag. Het bestuur zal de organiserende teams benaderen.

Invulling vrijwilligerstaken teams: De eerste teams hebben gereageerd en aangegeven wat ze willen doen. Het bestuur zal de teams die nog geen opgave hebben gedaan hieraan herinneren. Het bestuur kijkt of sancties moeten worden opgelegd als teams nagenoeg niets doen. Voor zover mogelijk starten we al met de toewijzing van taken.

Privacy: Het bestuur waakt voor ongewenst gedrag op sociale media. Bijvoorbeeld het maken van foto’s met mobieltjes op plaatsen waar dat niet wenselijk is. Het bestuur beraadt zich hierover en onderzoekt maatregelen hiertegen. Uiteraard zal dit in het huishoudelijk reglement worden opgenomen met de daarbij behorende sanctie bij overtreding.

Open club 5 januari 2019: Trainers en trainingsopzet wordt binnenkort met de betrokken teams doorgenomen. Marc de Jong benadert de teams en trainers en maakt de planning voor de trainingen. (https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/nojk-en-ngjk/)

Stages: Inmiddels hebben zich 12 scholieren zich aangemeld voor maatschappelijke stages bij Twente ’05. Helaas hebben zich dit jaar minder stagiaires aangemeld van het ROC. De maatschappelijke stages worden vooral op de wedstrijddagen ingevuld.

Sjors Sportief special: De vereniging wil deelnemen aan dit project. Onze G-volleybalgroep kan wel wat uitbreiding gebruiken. Vooral met jeugd. Bezien wordt op welke wijze we dit vorm kunnen geven. (https://sportaal.nl/activiteiten/sjorssportief/)

Voorzitter Henk Dost