Bijeenkomst vrijwilligers

Op 21 mei hebben wij op het beachterrein weer een gezellige bijeenkomst georganiseerd voor de actieve leden binnen onze vereniging en andere mensen die betrokken zijn bij de vereniging, zoals ereleden en leden van verdienste en sponsoren. Op deze manier willen we onze erkentelijkheid tonen voor de inzet en de bijdrage die deze mensen het afgelopen jaar weer hebben geleverd.

Kwalificatietoernooi

Afgelopen zaterdag heeft meisjes A1 zich geplaatst voor de hoofdklasse. Ook vanaf deze plaats een felicitatie voor het team en de begeleiding.

Jongens A1 hebben zich geplaatst voor de topklasse, ook dat is een felicitatie waard.

Lees meer