Contributie en competitiekosten 2018-2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2018 is besloten de ledenbijdragen aan te passen. De contributie is verhoogd met € 16 per jaar voor teams die 1 keer per week trainen en met € 32 voor teams die 2 x per week trainen. Voor de mini’s is de contributie verhoogd met € 20 per jaar.

In het bijgevoegde overzicht zijn deze wijzigingen verwerkt.