Kort verslag ALV

"En dan zie je dat we een jeugdvereniging zijn." Gaf voorzitter Henk Dost in zijn opening aan. De ALV van afgelopen dinsdag 21 mei werd vooral goed bezocht door ouders. Fijn om te zien dat er zoveel betrokken zijn.
De vergadering was vooral bedoeld om de contributie vast te stellen voor komend seizoen. Gelukkig kon de penningmeester meedelen dat deze gelijk blijft. Wel moest er een kleine correctie plaatsvinden bij de contributie van de mini's met € 12 per jaar omdat door optimalisering van trainingsruimte en bredere inzet van begeleiding de kosten uit de pas lopen met de opbrengsten.
De verwachte tegenprestatie van D1 en H1 van minimaal  € 300 voor de gemaakte extra kosten van deze teams blijft gehandhaafd.
Eerst werden de ontwikkelingen bij Vosta toegelicht. Problemen bij het vrijwillig kader noopten het bestuur daar geen teams meer in te schrijven voor de competitie. De verwachting is dat de teams overgaan naar Twente 05 en Fellini. Vooral de jeugd naar ons (5 teams en 1 mini groep) en een aantal seniorenteams. Dat zal dus een extra uitdaging worden voor onze mensen om de bezetting van trainers e.d. rond te krijgen. Afrondende gesprekken moeten nog plaatsvinden.
De complimenten werden gegeven aan de vele teams die vrijwilligerstaken op zich hebben genomen. Sociale Veiligheid, PR, materiaalbeheer, ledenadministratie, feesten etc. Nu alleen nog wat zaken rond de wedstrijden. Verenigings Scheidsrechter Coördinator, wedstrijdleiding, regioscheidsrechters staan nog open. En gelukkig meldde zich onlangs een nieuwe wedstrijdsecretaris: André Delsink. Fantastisch.
Last but not least aandacht voor onze wedstrijd kleding. Omdat onze leverancier ons model niet meer levert, moet een keuze worden gemaakt voor een nieuw model. De vergadering wordt de wijze waarop we hieraan kunnen werken voorgelegd. Eigen model, kleding laten aanschaffen door leden, leenmodellen, investeringen door de vereniging, uitvoering etc. Besloten wordt de penningmeester in samenspraak met de kledingcommisie/beheer de invulling uit te laten werken. Begin september wordt de nieuwe kleding verwacht.
In de rondvraag wordt o.a. aandacht besteed aan keuze trainingsruimten voor teams (wel of niet in gymlokaal) en het overwegen om onze jongste jeugd maar 1x per week te laten trainen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering.