Masterblad / Machtiging

Beste mensen,

Tijdens de trainingen van de afgelopen dagen zijn de meeste Masterbladen uitgedeeld. Heb je het Masterblad nog niet ontvangen kun vanaf volgende kontakt opnemen met het secretariaat.

Leden die nog geen inschrijfformulier hebben ingeleverd of een achterstand in de contributiebetaling van het vorige seizoen hadden, krijgen geen masterblad. Voor deze volleyballers kan ook geen spelerskaart worden aangevraagd.

De enkele exemplaren die per post worden verzonden, kunnen vanaf dinsdag op de deurmat vallen.

In het Masterblad zit een opgave voor een automatische machtiging. Hierin geef je aan hoe je de contributie wilt gaan betalen. Deze dient door iedereen ingevuld te worden en te worden opgestuurd naar de penningmeester, Berit Bosgraaf. Het adres is Joke Smitlanden 69, 7542 VR te Enschede. Inleveren in een gesloten enveloppe bij de trainer/ster kan natuurlijk ook. Vermeld hier wel bij dat het voor de penningmeester is.

Inleveren voor 15 september 2009 i.v.m. de incasso van de eerste termijn voor de contributies.

test

Een sportief seizoen toegewenst.
Gert Oude Veldhuis
voorzitter Twente’05