Wijzing postadres Volleybalverenging Twente ’05

In verband met financiële en praktische redenen heeft het bestuur besloten de postbus (1148, 7500 BC Enschede) op te zeggen. Alle post voor de vereniging kan gestuurd worden naar de secretaris:

Norbert de Beer
p/a Holskottelanden 2
7542 KN Enschede

Dit geldt dit ook voor oude inschrijfformulieren die in de kop nog het postbusnummer hebben.

Norbert de Beer, secretaris