Minikamp

Minikamp, meer informatie volgt nog.

BLV

BLV waar met name de vaststelling van de contributie zal moeten plaatsvinden.

Eindtoernooi

18 mei wordt er een eindtoernooi georganiseerd in de pathmoshal. Tijden en verdere informatie volgen nog.

Verder wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een Clinic voor de mini’s.

Eindfeest 2019

Net als voorgaande jaren zal aansluitend aan de laatste wedstrijd van het seizoen het eindejaarsfeest gehouden worden in de Pathmoshal. Meer informatie volgt nog.

Volleybalinstuif 2018

  • Ronde 1, vanaf 13:00 tot 14:30 uur voor kinderen in de leeftijd 6 tot 8 jaar
  • Ronde 2, vanaf 15:00 tot 16:30 uur voor kinderen in de leeftijd 9 tot 12 jaar

Ledenvergadering

De vergadering begint om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Het hoofdonderwerp wordt gevormd door de financiële stukken van de vereniging: de jaarrekening 2017-2018, de balans per 31-7-2018 en de begroting 2018-2019.

Deze stukken zullen via een presentatie

Kwalificatietoernooien

Diverse jeugdteams zullen een kwalificatietoernooi spelen voor plaatsing op het juiste niveau.

JA1
speelt in Veldwijk Hengelo

MB1
Speelt in Hanzehal Zutphen

JB1 en JB2
Spelen in De Marke in Hengevelde

JC1
Speelt in Omnisport Apeldoorn

MC1 en MC2
Spelen

Inschrijven jeugd- en minikamp 2018

Het jeugd- en minikamp wordt georganiseerd voor de jeugd en de mini’s van Twente ’05 en vindt plaats in het Pinksterweekend (vrijdag 18 mei t/m maandag 21 mei). Er wordt gekampeerd in legertenten op camping Twente vlak bij het Buurserzand.

Minikamp 2018

Het minikamp wordt georganiseerd voor de mini’s van Twente ’05 en vindt plaats in het Pinksterweekend (zondag 20 mei t/m maandag 21 mei). Er wordt gekampeerd in legertenten op camping Twente vlak bij het Buurserzand. Je moet zelf een slaapzak, luchtbed of matje meenemen.

Jeugdkamp 2018

Ook in 2018 houden we in het pinksterweekend ons jaarlijkse jeugdkamp.
Het jeugdkamp wordt georganiseerd voor de jeugd van Twente ’05 en vindt plaats in het Pinksterweekend (vrijdag 18 mei t/m zondag 20 mei). Er wordt gekampeerd in legertenten op

Eindfeest mini’s

Na de laatste miniwedstrijd op 21 april is er een eindfeest voor de mini’s. Hierbij zal er gezorgd worden voor friet met frikandel.

 

Eindfeest 2018

Zaterdag 21 april 2018 is de laatste zaalcompetitiedag van het seizoen 2017-2018. Graag willen wij met jullie het seizoen afsluiten na de laatste wedstrijd van die dag tijdens het eindfeest van Twente’05 in het sportcafé Pathmos. Ook kan er ‘s

Ledenvergadering

Belangrijkste punten:

  1. Vaststellen Ledenbijdrage 2018-2019
  2. Beleidsplan 2018-2022

Felline Vips HS1 – Twente 05 HS1

De topper in Heren Promotieklasse A. De thuisploeg staat 3 punten voor op onze heren. En het eind van het seizoen nadert. Weten onze heren op het juiste moment toe te slaan? In deze wedstrijd kan Twente 05 een enorme

Volleybal Speeltuin

Vanaf maandag 5 maart start Twente’05 met volleybalspeeltuin voor kinderen in de leeftijdscategorie 3 tot 6 jaar.
De volleybalspeeltuin is iedere maandag van 17.00 tot 18.00 uur in de pathmoshal (met uitzondering van de schoolvakanties). De kosten bedragen hiervoor €

Inleveren Grote Clubactie

Boekjes van de Grote Clubactie die nog worden ingeleverd uiterlijk 7 oktober tellen nog mee in het kader van topverkopers en de daarbij behorende prijzen.