Lidmaatschap

Algemeen
Op deze pagina staat de belangrijkste informatie over de ledenadministratie. Mocht hier niet staan wat je zoekt of wil je gewoon iets vragen, neem dan contact op met:
Norbert de Beer (053-8510532
of secretaris@twente05.nl).

Meetrainen
Wil je een keer meetrainen om de sfeer te proeven of het niveau te bekijken dan is dit natuurlijk mogelijk. We hebben teams op alle niveaus voor de mini’s, jeugd, senioren, recreanten, en G-volleybal.

Het handigste is als je van de persoon om wie het gaat de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd (geboortedatum) in een mailtje voor een jeugdige naar jeugdcommissie@twente05.nl stuurt. Voor senioren en recreanten kan het mailtje naar Norbert de Beer (secretaris@twente05.nl) stuurt. Hij stuurt dit door naar iemand van de technische commissie of een trainer, die de opgegeven persoon uitnodigt voor een training. Een belangstellende mag 2 x gratis meetrainen en dan besluiten om wel of niet lid te worden en een formulier in te vullen en in te leveren.

Inschrijven
Het inschrijven van nieuwe leden kan met het inschrijfformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de ledenadministratie en het secretariaat maar ook bij je trainer en/of coach. Je kunt het formulier ook downloaden en uitprinten, klik daarvoor Inschrijfformulier-2019-2020 (PDF-versie). Je gaat een lidmaatschap aan voor een heel jaar (of het resterende deel van het lopende jaar).

Uitschrijven
Uitschrijven als lid dient te gebeuren vóór 1 Juli van elk jaar. Dat mag via een briefje of een e-mail aan de ledenadministrateur of de secretaris, waarin je ook de reden vermeldt. Het postadres is Holskottelanden 2, 7542 KN Enschede. Een e-mail kan gestuurd worden naar ledenadministratie@twente05.nl.
Wie zich na deze datum uitschrijft blijft lid voor het daaropvolgende jaar en is verplicht de kosten van het lidmaatschap en indien van toepassing van de deelname aan de competitie te voldoen. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan een beroep op het bestuur gedaan worden om hiervan af te wijken.

Voor langere tijd geblesseerd of in verwachting?
Uitschrijven is niet nodig. Je kunt tijdelijk verenigingslid worden. Laat het ons z.s.m. weten of je dit wilt. Je blijft dan deel uitmaken van de vereniging en wordt over van alles op de hoogte gehouden.
Wel vragen we een bijdrage van minimaal 20 euro per jaar voor verzendkosten e.d. Een briefje, een e-mail of een telefoontje als je weer gaat trainen en/of spelen is voldoende. Ook als je weer gaat spelen moet je niet alleen voor de kosten van deelname aan de competitie betalen, maar ook even contact opnemen met de ledenadministratie zodat je weer wordt aangemeld als spelend lid.

Contributie- en competitiekosten

De kosten van de jaarlijkse contributie en van het deelnemen aan de competitie zijn opgenomen in een overzicht.

Je kunt dit overzicht inzien door hier te klikken.

Bij de eerste aanmelding als lid moet je eenmalig een inschrijfgeld van € 15,00 betalen.

Jeugdsportfonds

Ouders die het financieel niet zo breed hebben kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hoe dat gaat staat in een toelichting.

Betalen
Het inschrijfformulier is gelijk ook een incasso-machtiging. Twente ’05 int de contributie dus van jouw rekening per jaar of ineens of in vier termijnen. De incasso stopt bij einde lidmaatschap. Een eventueel restant contributie wordt nog wel geïnd.