Overige commissies

Materiaal (ballen/shirtjes)
Marc de Jong  
materiaal@twente05.nl

V.S.K.
Norbert de Beer (a.i.)
053-8510532
secretaris@twente05.nl

Indeling scheidsrechters
Alexandra Elbersen-Grote

Ledenadministratie
Arnold Boon  

Norbert de Beer (a.i.)
053-8510532
secretaris@twente05.nl

Sponsorcommissie
Marc de Jong, Michel Migchielsen, Michel Leppink, Arend te Boveldt en Arnold Boon.
sponsorcommissie@twente05.nl

PR-commissie
Vacature

Website

Peter Jan van Tuil  
webmaster@twente05.nl

Wedstrijdsecretariaat
Vacature
Norbert de Beer (a.i)
secretaris@twente05.nl

Activiteitencommissie
Vacature

Beachcommissie
Marc de Jong en leden Heren 2
beach@twente05.nl