Vacatures

Staffuncties Twente ’05

Verenigingsscheidsrechtercoördinator (VSC)
– opgave regioscheidsrechters aan Nevobo
– aanmelding nieuwe scheidsrechters bij Nevobo
– begeleiden aspirant-scheidsrechters

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.

Assistent-VSC
– opstellen fluitrooster
– publiceren fluitrooster
– informeren scheidsrechters over hun fluitbeurten

Coördinatoren wedstrijdleiding
– opstellen programma speeldagen
– invullen wedstrijdformulieren
– begeleiding zaaldienstteams
– invoeren uitslagen in competitiesite
– opsturen wedstrijdformulieren

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.

Voorzitter en leden Commissie Vrijwilligersbeleid
– leden uitnodigen tot opgave verenigingstaken
– bijhouden feitelijke uitvoering verenigingstaken
– bestuur informeren over uitvoering i.v.m. eventuele sancties

Leden Activiteitencommissie
– organiseren activiteiten voor de leden
– uitvoering Grote Club Actie

Schrijvers/tellers bij nationale en hogere regionale wedstrijden
– invullen nationaal formulier

Wedstrijdsecretaris
– opstellen zaaldienstrooster
– behandelen wedstrijdwijzigingen

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.

Sponsorcommissie

Voorzitter en leden sponsorcommissie

Schrijvers Nationaal formulier

Organisator St Nicolaasviering Mini’s

Bestuur Vereniging Twente ’05

Leden Algemeen Bestuur (2)
– intermediair tussen commissies en bestuur
– secretariaatswerkzaamheden
– leden/teams stimuleren tot extra acties t.b.v. het Actiefonds
– organiseren andere vormen van sponsoring

NB.: bepaalde functies kunnen door meerdere mensen worden vervuld, door verdeling van taken of uitvoeren van functies bij toerbeurt