Algemene ledenvergadering op 26 mei

De volgende ALV wordt gehouden op donderdag
26 mei om 20.00 uur in de Pathmoshal

De te behandelen
specifieke agendapunten zijn o.a.:

Eerste opzet begroting 2011-2012

Contributievoorstel 2011-2012

Voorstel benoeming van Irene
Mollenhorst tot lid van het Algemeen Bestuur.

Alle leden zijn bij deze uitgenodigd
om aan de vergadering deel te nemen. Via Club Actief zal een conmplete agenda
naar alle leden worden gezonden.