Algemene Ledenvergadering op 27 september a.s.

19 augustus 2011

De volgende Algemene Ledenvergadering is gepland
voor dinsdag 27
september om 20.00 uur
in het restaurant van de Pathmoshal.

De belangrijkste agendapunten zijn de
jaarstukken over het jaar 2010-2011, een vooruitblik op het seizoen 2011-2012
en de afhandeling van het Beleidsplan.

Het verslag van de ALV van 6 juni is op de
website gepubliceerd. Het Beleidsplan is al enige tijd geleden op de website
gepubliceerd. Hierbij wordt iedereen nogmaals uitgenodigd om eventuele reacties
op de inhoud van dit plan door te geven aan de secretaris (secretaris@twente05.nl). We kunnen die
reacties dan nog meenemen bij de afhandeling van de definitieve versie van het
stuk.

Wij roepen iedereen op om de datum van de
vergadering te noteren.

Bestuur Volleybalvereniging Twente ‘05