Algemene Ledenvergadering verplaatst naar woensdag 14 oktober

Aan alle leden van Volleybalvereniging Twente ’05,

Het bestuur heeft moeten besluiten om de ALV die aangekondigd is voor donderdag 24 september te verplaatsen naar woensdag 14 oktober. De vergadering begint om 20.30 uur in de Diekmanhal. De zaal is open om 20.00 uur.

De reden daarvoor is, dat het ons niet is gelukt om alle stukken voor deze vergadering tijdig klaar te hebben.
De onderwerpen blijven de jaarstukken 2008-2009 en de begroting voor het nieuwe jaar 2009-2010 en de vacatures.

Met name het onderwerp vacatures is een belangrijk onderwerp, omdat ons bestuur van mening is dat deze op korte termijn dienen te worden vervuld.

Het bestuur heeft geconstateerd dat – als deze vacatures niet spoedig worden vervuld – wij de verantwoordelijkheid voor het besturen van de vereniging niet langer kunnen dragen.

Ieder (volwassen) lid wordt dan ook opgeroepen om de ALV op 14 oktober bij te wonen of – indien hij/zij verhinderd is in ieder geval ervoor te zorgen dat hij/zij door iemand anders wordt vertegenwoordigd.

Aan de ouders van de jeugdleden wordt eveneens het verzoek gedaan om de vergadering bij te wonen, omdat ook de belangen van de jeugdleden in het geding zijn en van ouders een bijdrage in het reilen en zeilen van de vereniging wordt verwacht.

Namens het bestuur,

Norbert de Beer, secretaris