Algemene Verordening Gegevensbescherming

De laatste weken is er nogal wat publiciteit rond de regeling die de privacy beter moet regelen. Daarvoor is er een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) afgekondigd die op 25 mei a.s. formeel van kracht wordt. Van diverse kanten is er bij ons bestuur aandacht gevraagd voor de zaken die geregeld moeten worden.

Op dit moment willen wij graag melden, dat er al enige tijd aan gewerkt wordt en dat wij binnenkort zullen komen met de nodige informatie over hoe dit belangrijke onderwerp voor onze vereniging geregeld zal worden. Inmiddels is er de benodigde informatie beschikbaar over de eisen waar onze administratie moet voldoen en zijn er hulpmiddelen aangereikt, die nodig zijn om te zorgen voor een goede aanpak.

Het gaat met name om een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens van onze leden. Wij zullen een stappenplan invullen en een zogenaamd verwerkingsregister opstellen. Als die dingen afgerond zijn kunnen we bij de Stichting AVG een verklaring aanvragen, waaruit blijkt dat wij aan de eisen hebben voldaan. Wij zullen de principes vastleggen in het nieuwe beleidsplan dat op dit moment in voorbereiding is en dat in de voor mei geplande Algemene Ledenvergadering aan de leden zal worden voorgelegd. Tegelijkertijd zullen we de leden informeren hoe we zorgen voor een zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens.

Het bestuur