Bericht van de penningmeester

Hierbij een bericht over de financiële stand van zaken en een oproep hier verbetering in aan te brengen. Bij de laatste ALV, 19 september 2017, is al gemeld dat de begroting voor het seizoen 2017 / 2018 is opgesteld met een tekort van € 4.500,-. Nu we in de 2e helft van het seizoen zitten richting het einde moeten we helaas vaststellen dat dit ook nu nog het te verwachten tekort zal worden. Graag zouden we initiatieven zien of horen van de leden om hier verbetering in aan te brengen. Er worden al een aantal mogelijkheden “gefluisterd” maar we zullen er nu samen aan moeten werken om dit actief uit te gaan voeren. Enkele genoemde punten zijn: een Beach BBQ organiseren voor alle leden en ouders. Een rommelmarkt organiseren, bij een eerdere rommelmarkt leverde dit een bedrag op van € 750,-. Alle leden 1 of meer vrienden van de vereniging laten aanmelden voor € 25,-. Bij een festival munten verkoop of achter de bar als Twente’05 vrijwilliger werken (leeftijd tussen 18 en 30 jaar). Andere voorstellen. Ik ben graag bereid om samen met jullie dit uit te werken en zo het tekort op te kunnen lossen. Gezien de stijgende kosten van de afgelopen jaren zal er in de volgende ALV, voorlopige datum 15 mei, een voorstel komen om de contributie te verhogen voor het volgend seizoen.