Besluit bestuur einde trainingen verenigingsteams (aangepast)

Hierbij willen wij jullie informeren
over het besluit dat wij onlangs hebben moeten nemen ten aanzien van de
beëindiging van de trainingen van het lopende seizoen 2009-2010.

De reden voor dit besluit is gelegen
in de slechte financiële situatie waarin de vereniging verkeert. Deze situatie
is enerzijds het gevolg van het feit, dat de afgelopen jaren telkens met een
flink tekort werden afgesloten, waarbij rekeningen in het volgend jaar werden
betaald.

Daarbovenop zijn wij eind 2009
geconfronteerd met het gegeven, dat de leverancier van de nieuwe wedstrijdshirts
betaling eiste voor de bestelling die in 2008 is geleverd. Wat dit laatste
betreft verkeerden wij in de veronderstelling dat de betaling gespreid mocht
worden over een aantal jaren, maar helaas bleek dat op een misverstand te
berusten. Het tekort waarmee de vereniging dit jaar als gevolg daarvan zal
worden geconfronteerd zal naar verwachting  dermate hoog zijn,
dat maatregelen onvermijdelijk zijn.

Wij hebben naar aanleiding van deze
situatie gezocht naar mogelijkheden om kosten te besparen, zodat wij de
financiële verplichtingen voor een deel kunnen terugbrengen en zo het tekort
kunnen verlagen.

Gebleken is, dat de enige reële
mogelijkheid daarvoor is gelegen in het eerder beëindigen van het huren van
zaalruimte, hetgeen betekent dat de trainingen dit jaar eerder dan gepland
zullen stoppen.

Concreet betekent dit, dat de trainingen zullen eindigen op 31 mei. In verband met het feit,
dat het volgende week tweede pinksterdag is en de teams die (alleen) op maandag
trainen daarmee op 17 mei hun laatste training zouden hebben is de einddatum
aangepast.

Wij realiseren ons, dat deze
beslissing slecht nieuws is, maar zien geen andere mogelijkheid dan deze om in
ieder geval een deel van het probleem op te lossen. Er zal meer nodig zijn,
hetgeen gevolgen zal hebben voor de begroting voor het jaar 2010-2011 die op
dit moment wordt voorbereid en waarvan we de hoofdlijnen zullen presenteren
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 mei a.s.

Wij hopen op jullie begrip te mogen
rekenen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Volleybalvereniging Twente
’05

PS: het besluit is niet van toepassing op de trainingen van heren 1 en 2