Besluiten ALV 8 april 2015

Afgelopen woensdag was er een belangrijke Algemene Ledenvergadering, die met name was georganiseerd om de voorstellen voor het oplossen van de gerezen financiële problematiek te bespreken.
 
De door het bestuur geformuleerde voorstellen om dit op te lossen door het niet door laten gaan van een aantal trainingsweken werden kritisch ontvangen door de aanwezige leden, maar uiteindelijk ging de vergadering er bij gebrek aan alternatieve oplossingen mee akkoord.
Voor een concretisering van de voorstellen wordt verwezen naar de passage in het bijgevoegde verslag.
De leden zullen uiteraard binnenkort nader geïnformeerd worden over de consequenties die dit heeft voor de trainingen in de periode na het einde van de competitie.
 
Tijdens deze ALV kon ook de benoeming van Arnold Boon als lid van het bestuur in de functie van Penningmeester plaats vinden.
 
Verder lichtte Marc de Jong een tipje van de sluier op over het onderwerp nieuwe wedstrijdkleding en sponsoring.
 
Het bestuur