bestuursvergadering 5-2-2020

Gisteren hebben we weer een bestuursvergadering gehad dus even kort wat er besproken is.

Het bestuur is weer bijeen geweest. Even kort wat is besproken en wat wordt opgepakt.

  • Sinds december zijn er weer 11 nieuwe leden bijgekomen
  • Sportaal is gevraagd wat de invulling is van de Diekmancampus en wat wij daarin kunnen betekenen. In het verzoek is gevraagd de eiken rond het beachterrein te kappen en het zand te vervangen (processierups)
  • Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het BC. Deze was nog niet aanwezig.
  • We gaan in gesprek met het Stedelijk Zuid over samenwerking in het Diekmangebied.
  • Besloten is om sancties in te stellen voor het niet opkomen voor he fluiten van wedstrijden.
  • Om opvolging van bestuursleden te plannen wordt al gezocht naar nieuwe leden. Voor Norbert staat Ellen Liefaard gepland en voor Marc de Jong wordt een de sollicitatieprocedure gestart. Ronald blijf nog een jaar penningmeester.
  • Om het functioneren van de vereniging te verbeteren, de deskundigheid en kwaliteit van trainingen te bevorderen, wordt onderzocht of we een professionele kracht kunnen aanstellen, die ook een deel van de taken van Marc kan overnemen.
  • Op dinsdag 2 juni 2020 wordt de volgende ALV gehouden