Bestuursvergadering 8 oktober 2019

Bestuursvergadering 8 oktober j.l.
Afgelopen woensdag is het bestuur weer bijeen geweest. Even in het kort wat besproken is.
  • De competitie van de mini's wordt georganiseerd door ouders van de mini's. De jeugdcommissie heeft protocol vastgesteld voor de competitie en zal de nieuwe mensen begeleiden.
  • In 2020 wordt weer een jeugdkamp georganiseerd. De jeugdcommissie onderzoekt of dit weer in het pinksterweekend of ander moment wordt georganiseerd en waar  het kamp zal plaatsvinden.
  • Op verzoek van de jeugdcommissie wordt kritisch gekeken naar de doorstroming van de jeugd naar een hoger niveau in de 2e helft van het jaar.  Teveel wijzigingen brengt onrust mee in meerdere teams.
  • Om de ledenadministratie wat efficiënter te beheren, wordt onderzocht of uitbreiding van het gebruik van Sportlink mogelijk is. Ook tegen de achtergrond van de AVG.
  • De gedragscodes van het NOC*NSF worden vastgesteld voor gebruik bij de Sociale Veiligheid binnen de vereniging.
  • De vrijwilligerstaken worden voor verdere invulling per team onder de aandacht gebracht door Johnny Wiersma.
  • Er wordt een oproep uitgedaan om assistentie van 2 personen (of meer) bij de werkzaamheden van de technisch directeur.
  • De wedstrijdorganisatie rond de competitie wordt in zijn geheel overgedragen aan de teams vanaf de A-jeugd. Hiervoor en voor andere aangelegenheden worden binnenkort 2 leden van de teams uitgenodigd om de overgang te bespreken.
  • Er wordt een oproep uitgedaan om een (nieuw) mixteam samen te stellen.