Evaluatie 2017 senioren

11 mei 2017

Zoals elk jaar is ook dit jaar een evaluatie onder de leden uitgevoerd. Daarbij kon worden aangegeven wat de leden van het afgelopen jaar vonden. Ook vroegen we wat hun ideeën en wensen voor het komende jaar zijn. Tevens kon men aangeven of men bereid is bepaalde taken binnen de vereniging op zich te nemen.

Wij hebben een korte samenvatting van de resultaten gemaakt. Deze willen wij hierbij bekend maken.

Het meest opvallend in de reacties van de evaluatie was een vrij duidelijke negatieve beoordeling van sommige zalen. Het feit, dat er in sommige zalen niet gedoucht kon worden sprong er echt uit. Het feit, dat Dames 4 niet het hele afgelopen jaar over een vaste trainer kon beschikken was een ander punt van – begrijpelijk – grote ontevredenheid.

Wij nemen deze klachten uiteraard serieus en doen ook alles wat in ons vermogen ligt om de problemen opgelost te krijgen.

Gelukkig hebben we voor dit laatste probleem een oplossing. Wat de klachten over de accommodaties betreft zijn wij afhankelijk van het actie ondernemen door de eigenaren van die zalen. Uiteraard hebben wij aan de bel getrokken en blijven we druk uitoefenen om voor elkaar te krijgen dat dit soort problemen ook worden opgelost.

Onze vraag of men taken t.b.v. de vereniging op zich te nemen heeft zoals elk jaar tot een geringe respons geleid. We zijn natuurlijk blij met de positieve reacties en we zullen daar zeker op inspelen. Maar we verwachten toch van meer leden de bereidheid  om zich in te zetten en de vereniging draaiende te houden. Nu ligt de last in de praktijk op de schouders van te weinig mensen.

Namens het bestuur,

Norbert de Beer