Het beleidsplan naar aanleiding van ALV

Beste leden, 

Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van
woensdag 8 juni 2011is via de onderstaande link het concept beleidsplan
2011-2016 voor onze vereniging beschikbaar. 

Beleidsplan 2011-2016

Zoals tijdens de ALV is afgesproken hebben de leden tot 15 augustus
2011 de tijd om op het beleidsplan hun commentaar of aanmerkingen te
geven. Deze op en aanmerkingen dienen jullie te mailen aan Marc de Jong (marc.c.de.jong@gmail.com). In de
eerst volgende ALV zal dan het beleidsplan met de eventuele op en aanmerkingen
besproken worden en ter stemming worden gebracht, zodat wij in het nieuwe
seizoen naar het beleidsplan kunnen handelen. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Twente’05