Het Masterblad is er weer

Het Masterblad is weer klaar, door onze
PR-commissie in een mooie vorm gegoten. Het blad is eind augustus verspreid
onder de spelende/trainende leden en de verenigingsleden. Het masterblad is daarnaast hier te downloaden.

Indien je het blad niet hebt ontvangen, graag
een seintje naar Norbert de Beer via secretaris@twente05.nl
. Het kan namelijk zijn dat ons adressenbestand niet correct of compleet is.

Verder wil ik attenderen op de wijzigingen in
het trainingsschema, zoals gepubliceerd in het Masterblad. De wijzigingen zijn verwerkt in bovenstaande versie van het masterblad!