Invullen enquete

6 april 2012
Herinnering bedoeld voor diegenen die de enquete nog niet hebben ingevuld. Graag alsnog doen !!!!
Heb je hem al ingevuld, dan daarvoor bedankt.

De link is: www.thesistools.com/web/?id=254668

Beste leden van de volleybalvereniging Twente’05,
Namens
mijn school (De hanzehogeschool in Groningen) moet ik een opdracht maken
en hiervoor zou ik graag u om hulp willen vragen.
Ik ben Renze Fij, broer van Tessa Fij uit dames 1 en zoon van Marian
Tekelenburg (zij helpt op dit moment met de financiën van de
vereniging). Ik wil u vragen om een enquete in te vullen die te maken
heeft met de vereniging. De vragen gaan over het sporten bij de
vereniging, maar ook over het functioneren van het bestuur. Het invullen
duurt ongeveer 5-7 minuutjes. Aan de hand van de ingeleverde enquetes
maak ik een verslag dat gepresenteerd zal worden aan het bestuur van de
vereniging. In dit verslag zullen adviezen aan het bestuur van de
vereniging gedaan worden ten aanzien van beleid voor de toekomst. Het
zou fijn zijn als veel leden even tijd zouden willen maken om de enquete
via bovenstaande link in te invullen. Ook ouders van mini’s of
jeugdleden mogen de enquete invullen.
 
Alvast bedankt voor uw moeite!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Renze Fij