Jaarvergadering Twente 05 matig bezocht

Afgelopen woensdag (25 september) was weer de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Dit keer in het gebouw van de SEO (Scheidsrechters Vereniging). Helaas waren er meer afzeggingen dan aanwezigen, maar het was wel zinvol omdat de financiën moesten worden besproken. De jaarrekening en de begroting. Even in het kort een aantal punten die aan de orde kwamen.

– Onze vereniging telde het vorige seizoen 268 leden. Dat is nu aan het begin van dit seizoen 344

– Van de VV Vosta kwamen 8 teams over. Vooral jeugd. Gelukkig kwam ook begeleiding over.

– Belangrijke verenigingstaken worden steeds beter ingevuld. Wedstrijdsecretaris, VSK (een kandidaat) en de competitie van de mini’s. De teams worden dit seizoen actief benaderd door Johnny Wiersma om openstaande taken in te vullen.

– Nieuwe kleding voor het grootste deel uitgeleverd. Alleen het deel van de kleding waarop de sponsoren staan moet nog worden uitgeleverd. Ieder lid betaalt voor zijn shirt. Dit jaar E 24,95 en de komende jaren E 12,=. Na 3/4 jaar vindt vervanging plaats. Mocht tussentijds de maatvoering veranderen is ruilen mogelijk.

– De organisatie van de wedstrijden wordt geheel door de aangewezen teams verzorgd komend seizoen. Van inrichting en ontruiming  van de zaal tot toezien op een goede afhandeling van de wedstrijden (incl. DWF) en afhandeling naar de NeVoBo. Meer informatie volgt.

– De jaarrekening seizoen 2018-2019 wordt toegelicht en vastgesteld. Decharge verleent door de kascommissie.

– De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor het seizoen 2019-2020. De totale inkomsten en uitgaven zijn aanzienlijk verhoogd door de toename van het aantal leden. Vooral verhoging van de uitgaven voor zaalhuur (bijna 65 % van de begroting) en kosten voor begeleiding en opleiding. Aan de inkomstenkant zijn de contributies de belangrijkste post. De begroting wordt vastgesteld.