Kort verslag van de ledenvergadering van 13 maart

14 maart 2012

 

Dinsdagavond
13 maart is wederom een ledenvergadering gehouden in de Pathmoshal. De
onderwerpen waren o.a. de financiën, het incassosysteem, vacature
penningmeester en overige vacatures, kleding volgend seizoen en de
veiling van de prijs van KartPlaza uit Nijverdal.
Tijdens de vergadering is de stand van zaken gepresenteerd ten
aanzien van de aflossing van de schulden en hoe we dit verder gaan
aanpakken. We zijn er nog lang niet, maar er is al veel vooruitgang
geboekt sinds een half jaar. We blijven optimistisch.
Tevens is het huidige incassosysteem besproken dat erg tijdrovend
is voor de mensen die dat op dit moment doen. Daar komt bij dat het geld
kost om maandelijks incasso’s te draaien. Er is dan ook een voorlopig
voorstel gedaan om het incassosysteem met ingang van het seizoen
2012/2013 te veranderen. We willen naar een systeem van 4 keer per jaar
incasso’s draaien voor de contributie en de teamgelden en dan in 4
gelijke bedragen en periodes. De incasso van 1 keer per jaar blijft ook
in stand. Alle leden zullen binnenkort via een brief geinformeerd gaan
worden. Er zal dan nog voor de zomervakantie een nieuwe vergadering
belegd worden, waarbij het onderwerp wederom op de agenda staat.
Tijdens de vergadering is ook het steunfonds besproken, wat er
allemaal nog georganiseerd gaat worden en werd de prijs van Kartplaza
getoond. Daarop waren er 2 kandidaten die belangstelling hadden voor de
prijs. Zij hebben gezamenlijk de prijs opgevoerd door om de beurt te
bieden, met als resultaat dat er € 350 bijgeschreven kan worden voor het
steunfonds. Een mooi resultaat vinden wij.
 
Binnenkort volgt het verslag van de vergadering.
 
 
Het bestuur van de volleybalvereniging Twente 05