Ledenbijdrage 2017-2018

11 mei 2017

Het bestuur van Twente ’05 heeft geconstateerd, dat er op dit moment geen reden is om de Ledenbijdrage voor het volgend jaar te verhogen.

Wij zijn van plan om aan de Algemene Ledenvergadering, die in september zal worden gehouden, voor te stellen om de Ledenbijdrage voor het jaar 2017-2018 vast te stellen op het huidige niveau. Voor die vergadering zullen wij ook zoals gebruikelijk de begroting voor het jaar 2017-2018 voorleggen. Wij kunnen niet helemaal uitsluiten dat er zich in de komende maanden onverwachte ontwikkelingen met ingrijpende consequenties zullen voordoen. Mocht dat toch het geval zijn zullen wij ons opnieuw moeten beraden en zullen wij zo nodig met een aangepast voorstel komen.