Ledenvergadering 15 mei 2018

Op dinsdag 15 mei zal de volgende algemene Ledenvergadering worden gehouden. Dit gebeurt in het restaurant van de Pathmoshal.

Inloop vanaf 19.30 uur en start vergadering 20.00 uur.

 

Er zijn twee belangrijke onderwerpen voor deze vergadering:

  1. Vaststelling ledenbijdragen 2018 – 2019

Het bestuur zal nog een voorstel uitwerken, maar denkt dat er niet valt te ontkomen aan een verhoging van de ledenbijdragen in het nieuwe jaar.

  1. Beleidsplan 2018 – 2022

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Er is een concept, dat is opgesteld mede n.a.v. de beleidsbijeenkomst die 25 november 2017 is gehouden. Dit stuk is binnen verschillende geledingen in discussie gegeven. Na verwerking van het commentaar zal het conceptbeleidsplan worden gepubliceerd en tijdens de ALV worden besproken.

Gezien deze belangrijke punten wordt ieder lid en worden de ouders van onze jeugdleden opgeroepen om aan deze vergadering deel te nemen. Voor zover het niet lukt vragen wij aan de teams dat tenminste 2 personen de vergadering zullen bijwonen, zodat er een zo breed mogelijk gedragen besluitvorming kan plaats vinden.

Voor de volledigheid wordt erop gewezen, dat sinds de wijziging van de statuten ouders van jeugdleden niet alleen spreekrecht, maar ook stemrecht hebben.

 

Namens het bestuur,

Norbert de Beer

 

Notulen-ALV-19-09-2017