Ledenvergadering 16 september 2015

30 september 2015

Op 16 september heeft de vereniging weer haar najaarsledenvergadering gehouden. Deze vergadering is bezocht door bijna 20 personen. Belangrijk onderdeel waren uiteraard de financiële stukken.

Na een uitgebreide toelichting door Arnold en de beantwoording van een aantal vragen kon de vergadering akkoord gaan met het financieel verslag, de (beperkte) wijziging van de ledenbijdragen en de begroting.

Zoals bekend had Gert Oude Veldhuis meegedeeld als voorzitter en bestuurslid te zullen stoppen. Helaas was hij door persoonlijke omstandigheden die avond verhinderd en konden wij hem niet een aardig afscheid bereiden.

Helaas kon nog niet worden voorzien in de vacature, die door zijn vertrek is ontstaan.

Een belangrijk agendapunt was de uitbreiding van het stemrecht tot ouders van jeugdleden. Daarvoor is een wijziging van de statuten nodig. De vergadering kon instemmen met de voorgestelde wijzigingen. De volgende fase is het verwerken in gewijzigde statuten, hetgeen door een notaris moet worden geregeld.

Daarnaast kwamen er nog een aantal andere zaken aan de orde. Voor die punten verwijzen wij naar het verslag dat nu gepubliceerd wordt op de site.