NEVOBO speld

8 april 2017

De Nevobo heeft aan  Johan Ring en Nico Schiltmans een speld toegekend voor hun jarenlange inzet als scheidsrechter.

Johan Ring heeft dat meer dan 40 jaar gedaan en hij heeft een gouden speld
gekregen. Nico Schiltmans heeft meer dan 25 jaar gefloten en heeft een
zilveren speld gekregen.

Op 5 april hebben zij samen met Jos Peters en ondergetekende als scheidsrechter opgetreden bij het 31e
toernooi voor hartpatiënten. Na afloop van dit toernooi  heb ik namens
de Nevobo de spelden met de bijbehorende oorkonde aan hun mogen
uitreiken.

Twente
’05 is hun natuurlijk veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet
en feliciteert ze van harte met de huldiging die zij van de Nevobo
daarvoor hebben ontvangen.

 

Norbert de Beer