Nieuw beleidsplan op ALV vastgesteld

Een goede opkomst en veel inbreng dat waren de kenmerken van de ALV gisteren. Het beleidsplan 2018-2022 werd met algemene stemmen vastgesteld. Vooral de begrippen, gezellig, samen, presteren en veilig sportklimaat waren goed vertaald. Het begrip samen is nu vooral vertaald in verplichte vrijwilligerstaken die vooral als team kunnen worden ingevuld. De bedoeling is dat teams straks kunnen inschrijven op taken die ze voor hun rekening willen nemen. Er zal een apart plan worden samengesteld om tot invulling van verenigingstaken te komen. Bij Veilig sportklimaat is vooral aandacht geschonken aan gedragsregels, seksuele intimidatie, verklaring omtrent gedrag, vertrouwens-contact-persoon en de nieuwe privacy wetgeving die 25 mei ingaat. De privacyverklaring van de vereniging wordt binnenkort op de site gezet.

Contributie

Belangrijk bij deze ALV was ook de vaststelling van de contributie. De laatste jaren was deze niet verhoogd. De noodzaak om te verhogen was nu wel aanwezig. De penningmeester had een voorstel gemaakt waar volop over werd gediscussieerd. Na goed overleg werd besloten tot de volgende verhoging per jaar. Leden 2x trainen per week € 32 verhoging, leden 1x trainen per week € 16 en mini’s € 20 per jaar. Dames 1 en heren 1 kregen een extra teamopdracht om een activiteit te organiseren waarbij ze minimaal € 300 bijeenbrengen omdat hun kosten voor deelname aan de competitie ook aanzienlijk hoger zijn.
Omdat Arnold Boon afscheid neemt als penningmeester werd Ronald van Puijenbroek beoemd tot nieuwe penningmeester. De voorzitter dankte de aanwezigen voor hun inbreng en sloot de vergadering.
Henk Dost