Nieuw huishoudelijk reglement

7 mei 2010

Bij de totstandkoming van de
Volleybalvereniging Twente ’05 waren wel nieuwe Statuten opgesteld, maar het
Huishoudelijk Reglement Savico moest nog steeds aangepast worden aan de nieuwe
situatie.

Daarvoor is nu een nieuwe tekst
opgesteld. Dit concept zal tijdens de Algemene
Ledenvergadering van mei aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. De tekst van dit concept wordt
hierbij op de website geplaatst.

De oorspronkelijke tekst van het HHR
Savico is aangepast aan de tekst van de Statuten en is overigens gewijzigd om
weer te passen bij de huidige situatie. De belangrijkste wijzigingen zijn
gemarkeerd met een achtergrondkleur.

Klik hier om het nieuwe huishoudelijk reglement te downloaden.