Nieuwe penningmeester

18 november 2014

Naar aanleiding van de onlangs gehouden Ouderavond heeft Arnold Boon zich bereid verklaard om de functie van penningmeester te gaan vervullen.

In de bijlage stelt hij zichzelf aan de vereniging voor.

Bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zullen wij de leden voorstellen hem te benoemen tot bestuurslid.

Vooruitlopend op deze formele afhandeling draait Arnold al wel mee in het bestuur en zal ook enkele financiële taken van Norbert de Beer overnemen.

Het bestuur is uiteraard zeer verheugd over deze vervulling van een van de vacatures.