Open brief aan de sportwethouder van Enschede

Beste Wethouder Sport, geachte heer van den Berg

Wij, Volleybalvereniging Twente 05, maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen rond de zwembaden en sport in Enschede. Waarom wij als binnensportvereniging? Wel het volgende.

Sportaal is opgericht en heeft in feite te weinig middelen gekregen om haar taken naar onze mening goed uit te voeren. Dat zien we onder meer terug in de wijze van beheer, de manier waarop Sportaal moet worstelen om de touwtjes aan elkaar te knopen en de manier waarop geknepen moet worden in de ondersteuning van de gebruikers van binnensport. In onze ogen zien we de eerste stappen van verloedering van accommodaties. Voeg daaraan toe de druk op de buitensportaccommodaties door b.v. de bezetting en het probleem kunstgras en de nieuwe regeling omtrent de verrekening van BTW die ook voor de nodige problemen zorgt voor de ontwikkeling van sportaccommodaties.

Maar wat gebeurt er als Sportaal gekort wordt op haar budget voor de zwembaden? Blijven de zwembaden bestaan? Wat wordt de burgers van Enschede nog geboden?

Al eerder gaven we aan dat het budget van Sportaal al te weinig was om goed te kunnen voldoen aan de opdracht, voeg daaraan nog meer spanning toe (lees korting op het budget van de zwembaden) dan bestaat de kans dat financiële ruimte die mogelijk aanwezig is voor sport wordt besteed aan het gat bij de zwemsector en niet eerlijk aan de binnen- en buitensport. Nieuwbouw en vervanging komen onder druk. Of moet Sportaal keuzes maken om sport nog goed te kunnen bedienen. Nu al is er te weinig ruimte voor binnensport (Sporthal Vliegbasis is verdwenen) en wordt het voor onze vereniging (met ruim 300 volleyballers verdeelt over 10 accommodaties) steeds moeilijker om binding in de vereniging te krijgen en de druk bij de vrijwilligers weg te nemen. Wat brengt ons de toekomst? Wat als geen ondergrens wordt gesteld en een sporthal te duur wordt en besloten wordt om deze te sluiten?

Het mag dus duidelijk zijn dat we ons zorgen maken over de toekomst van sport in Enschede. En dan niet alleen voor de gebruikers van de zwembaden, maar ook voor de overige sporters. Sportvoorzieningen zijn net als onderwijsvoorzieningen maatschappelijke voorzieningen toch? Los nog van het nut van Sport, bewegen en gezondheid.

Als we een bijdrage kunnen leveren om te duiden dat Sport moet, dan doen we dat graag.Met vriendelijke sportgroeten

 

Henk Dost
Voorzitter VV Twente 05