Peter Jan van Tuil

Vlak voor de zomervakantie is Peter Jan van Tuil (seizoen 2019-2020 trainer van heren 3 en websitebeheerder) opgenomen in het MST. Al enige tijd kampte hij met oververmoeidheidsklachten en sinds begin mei met buikgriepverschijnselen.

Nadat er in het ziekenhuis bloedonderzoek is uitgevoerd bleken zijn nieren nog maar voor 12% te werken waardoor spoedopname noodzakelijk bleek. Uit de vervolgonderzoeken kwam de definitieve diagnose naar voren: Ziekte van Kahler ook wel Multipel Myeloom genoemd.

Inmiddels zijn de chemokuren gestart. De behandeling waarop ingezet wordt is een autologe stamceltransplantatie. Van de website Hematologie Groningen citeer ik wat dit inhoudt:

Bij autologe stamceltransplantatie gaat het om de mogelijkheid om heel intensief chemotherapie, al dan niet met bestraling, te kunnen toedienen. Omdat dit gepaard zal gaan met ernstige beenmergschade en dus met schade aan de stamcellen, moet daar een oplossing voor gevonden worden. De oplossing bestaat uit het van tevoren verzamelen van patiëntenstamcellen, met het doel die naderhand terug te kunnen geven. Door teruggave van eigen patiëntencellen zal daarna de bloedaanmaak weer kunnen herstellen. De verzamelde stamcellen kunnen voor onbeperkte tijd worden ingevroren.

De behandeling is vrijwel direct na het stellen van de diagnose gestart. De geschatte tijd voor het hele traject is 6 tot 9 maanden. Het begin van de behandeling gebeurt middels dagopname. Later in het traject zal er een opname zijn in het MST die een week of 3 zal duren. Dat is de periode waarin de intensieve chemotherapie zal plaats vinden. Deze tijd zal in quarantaine worden doorgebracht.

Het zal duidelijk zijn dat we Peter Jan het komend seizoen niet in actie zullen zien als trainer van Heren 4 (wat het plan was voor komend seizoen). We spreken de wens uit dat hij op termijn weer zich weer kan bezig houden met het geven van trainingen binnen onze vereniging.

Adres:

Laaressingel 81
7514 EL  Enschede

 

meer info:
https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/ziekte/multipel-myeloom