Professionalisering.

We als bestuur zijn volop bezig met de verbetering van de kwaliteit. Deskundigheid van ons (technisch) kader loopt al. Maar onze vrijwilligers staan onder druk. Hoe kunnen we hen beter ondersteunen en welke taken zou je misschien aan een vaste medewerker kunnen overlaten en voor hoeveel uren? Bij de NeVoBo wordt gesproken over “superclubs” Zij willen hier ook graag hun steentje aan bijdragen. Subsidies verstrekken. We hebben daarom hierover ook al gesproken met de NeVoBo. Hoe kunnen we ons beter voorbereiden op de toekomst? En wat betekent dit voor onze leden? De leden willen we hier uiteraard graag in betrekken. Wat vinden die van de idee? Het eerste gesprek vindt plaats bij de Jeugdcommissie. Maar als je wilt meepraten of je hebt ideeen laat het dan even horen.