Trainerswisselingen bij dames en heren

Deze week zijn dames 1 en heren 1 gestart onder nieuwe leiding. Bij de dames  heeft Barry Leuverman  in goed overleg besloten te stoppen met dames 1. Zoals hij zelf aangaf  bleef  de kwaliteit en kwantiteit achter bij de  ambities die hij bij het team had. Gelukkig is Hans Kreft van de MB1 bereid gevonden zijn plaats in te vullen. Hans blijft ook de meisjes trainen.

Bij heren 1 werd de druk op Hans Korpershoek groot. Gezien de blessureperikelen bij Webton H1 en de stand op de ranglijst was daar een kwaliteitsimpuls  nodig. Extra inzet dus van Hans,  naast de training die hij al bij ons gaf. Hij maakte een bewuste keuze om te stoppen mits…. In goed overleg met Webton Hengelo is gezocht naar een passende oplossing en gelukkig ook gevonden. Ehsan Mousavi (speler bij Webton H1) en zijn vrouw Sheida gaan nu het team begeleiden op alle dagen. Henk Dost heeft daarmee ook de handen vrij gekregen voor zijn voorzitterswerk.

Dame en heren bedankt voor jullie hulp. Barry bedankt voor je inzet in deze turbulente periode.

Henk Dost