Uitnodiging algemene Ledenvergadering

17 mei 2010

Op 27 mei a.s. wordt weer een ALV gehouden, waarbij de financiën het hoofdonderwerp vormen. De vergadering wordt gehouden in het Restaurant van de Pathmoshal. De vergadering zelf begint om 20.00 uur, maar de zaal is open vanaf 19.30 uur. Alle leden en de ouders/verzorgers van onze jeugdleden worden hierbij uitgenodigd om deze vergadering te bezoeken. De agenda van deze vergadering treft u bijgaand aan. Het verslag van de vorige vergadering en het concept voor het nieuwe huishoudelijk reglement kunt u ook downloaden van de website. Wij hopen op een grote opkomst.

Bestuur Volleybalvereniging Twente ’05

Zie hieronder de agenda voor de komende ALV


Algemene
Ledenvergadering Volleybalvereniging Twente ‘05

Datumdonderdag 27 mei 2010

Plaats:  restuarant Pathmoshal

Tijd:      20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

 

Agenda

1. 20.00 Opening
en vaststelling agenda

2. 20.10 Mededelingen en ingekomen stukken

3. 20.20 Vaststelling
van het verslag van de Bijzondere Ledenvergadering van 30 maart 2010
(gepubliceerd op de website)

4. 20.30 Stand van zaken
vrijwilligersbeleid: toelichting door de Commissie Club
Actief.  N.B: dit agendapunt
is op dit moment nog informatief. De besluitvorming komt naar
verwachting in het najaar.

5. 20.50 Begroting 2010-2011 in
hoofdlijnen en voorstel contributie 2010-2011

6. 21.40 Goedkeuring nieuw Huishoudelijk
Reglement (concept gepubliceerd op de website).                 

7. 22.00 Rondvraag en sluiting