Vastspelen

Vastspelen

14 januari 2017

Hierbij wil ik nog eens nadrukkelijk het probleem van vastspelen onder de aandacht van iedereen brengen.

Bij het begin van het seizoen delen we de volleyballers in het systeem van de Nevobo in in een bepaald team. Dat kan een lager team zijn dan waartoe de speler in de praktijk behoort.
Dit lager indelen doen we omdat de speler dan ook nog kan invallen bij een lager team dan waarbij hij of zij eigenlijk behoort, maar er zitten wel haken en ogen aan.

Waar vooral op gelet moet worden is het zogenaamde vastspelen: wanneer iemand meer dan 2 x in een kalendermaand heeft meegedaan met een (hoger) team dan waarin hij of zij is ingedeeld gaat hij of zij vanaf dat moment formeel tot dat team behoren.
Datzelfde gebeurt als hij of zij 11 x in één seizoen bij dat team heeft meegedaan. Hij of zij mag vanaf dat moment niet meer met het lagere team meedoen. Als dat wel gebeurt krijgen we een boete.
Let bij het inschakelen van invallers dus goed op deze regel!
In de bijlage staat precies hoe de Nevobo een en ander heeft geregeld.
Als niet duidelijk is hoe vaak iemand bij welk team heeft gespeeld kan men mij daarvoor benaderen. Ik kan in het systeem de spelershistorie inzien en die dan doorgeven.
N.B.: dit principe geldt niet voor jeugdspelers
Norbert de Beer
Kijk hier (pagina 2) voor de exacte definitie voor vastspelen