Voorzitter geridderd!

Burgemeester den Oudsten heeft
vandaag namens de Koningin onze voorzitter, Gert Oude Veldhuis, de versierselen
opgespeld die horen bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gert heeft deze onderscheiding
ontvangen voor zijn vele werk in het verleden en het heden ten behoeve van het
volleybal met een speciaal accent op het volleybal dat door
gehandicapten wordt beoefend.

Namens het bestuur en de hele
vereniging Twente ’05 willen wij hem van harte feliciteren met deze verdiende
onderscheiding.

Gert Oude Velhuis en de burgemeester