Wijzigingen bestuur Stichting Topvolleybal Twente’05

15 november 2010

Sinds
01/10/2010 is Rob Hoogenraad in zijn functie als financieel manager opgevolgd
door Henk Slaghekke. Rob heeft deze functie ruim anderhalf jaar ingevuld.

Verder
heeft ook Jan Schaart midden september aangegeven zijn functie als voorzitter
van Stichting Top Volleybal Twente ’05 op te geven. Jan is sinds de oprichting
van Twente ’05 een zeer actief bestuurslid geweest, waarvan de laatste 2 jaar
als voorzitter. Naar een opvolger wordt momenteel gezocht. Jan zal wel in
beperkte mate betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van topvolleybal in
Twente, maar niet meer als formeel bestuurslid.

Michel Migchielsen heeft sinds 01/11/2010 de functie
van teammanager H1 op zich genomen.

Wij
danken Rob en Jan voor hun inzet de afgelopen jaren en wensen Henk en Michel
veel succes en … plezier bij de uitoefening van zijn taken als bestuurslid van
Stichting Top Volleybal Twente ’05.