Incassoformulier Twente '05

Het inschrijfformulier van Twente '05 geldt tegelijkertijd als incassomachtiging. In geval van  een wijziging zoals bijvoorbeeld een gewijzigd bankrekeningnummer kan onderstaand incassoformulier worden gebruikt om een nieuwe incassomachtiging af te geven.

Persoonlijke informatie lid
Financieel

Betaling van de verenigingsgelden (jaarlijkse contributie, eventuele competitiekosten, shirt)  kan in 1 keer of in 4 keer. Bij betaling in 1 keer wordt het gehele bedrag in september geïncasseerd. Bij betaling in 4 keer worden de deelbedragen in 4 termijnen (september, december, februari, mei;  ongeveer om de 11 weken).

 

Ondertekenen

De ondergetekende geeft hierbij toestemming tot de automatische afschrijving van de verenigingsgelden zolang ondergetekende lid is van de vereniging met in acht name van de lidmaatschapsvoorwaarden.