Incassoformulier Twente '05

Het inschrijfformulier van Twente '05 geldt tegelijkertijd als incassomachtiging. In geval van een wijziging zoals bijvoorbeeld een gewijzigd bankrekeningnummer kan onderstaand incassoformulier worden gebruikt om een nieuwe incassomachtiging af te geven.

Persoonlijke informatie

Financieel
De verenigingsgelden (jaarlijkse contributie, eventuele competitiekosten en jaarbedrag wedstrijdshirt) worden in 4 termijnen geïncasseerd (september, december, februari, mei; ongeveer om de 11 weken). Eenmalige kosten (inschrijfkosten en 1e aanschaf wedstrijdshirt) worden in 1 keer, gecombineerd met de 1e termijn geïncasseerd.
Ondertekenen
De ondergetekende geeft hierbij toestemming tot de automatische afschrijving van de verenigingsgelden zolang ondergetekende lid is van de vereniging met in acht name van de lidmaatschapsvoorwaarden.