Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen (augustus t/m juli) of indien de aanmelding in de loop van het seizoen plaatsvindt voor de rest van dat seizoen. De verplichting tot het betalen van ledenbijdragen geldt dan ook voor het gehele seizoen of bij tussentijdse aanmelding voor de rest van het seizoen.
-- Bij mini's kan per half seizoen worden opgezegd.

Ledenbijdragen (contributie)
De ledenbijdragen worden vastgesteld tijdens een ALV en gepubliceerd op de website van de vereniging (zie Contributie).

De betaling van de contributie kan alleen gebeuren via incasso. Door ondertekening van het inschrijfformulier geef je ons toestemming om de contributie en eventuele andere betalingsverplichtingen aan de vereniging via incasso te innen (zoals vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement).
Er dient gezorgd te worden voor voldoende saldo op de rekening waarvan de lidmaatschapsbijdragen  worden geïncasseerd. Indien dit saldo ontoereikend is of indien de incasso wordt teruggeboekt kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Betaling vindt plaats in vier termijnen (september, december, februari en mei). Indien betaling in vier termijnen tot onoverkomelijke problemen leidt kan een beroep gedaan worden op het bestuur tot een individuele regeling.

De ledenbijdragen kunnen bestaan uit 2 componenten: de gewone contributie en de bijdrage voor de deelname aan de competitie. Deze worden afhankelijk van de situatie tot een totaalbedrag samengevoegd en vervolgens in vier gelijke termijnen geïncasseerd. Iemand die geen competitie speelt hoeft uiteraard geen bijdrage voor de deelname aan de competitie te betalen.
Bij eerste inschrijving wordt € 15,00 inschrijfgeld berekend. Dit wordt bij de 1e betaling geïncasseerd.

Wanneer een incasso-inning tot 2x toe niet geïncasseerd kan worden (stornering) zal bij de volgende poging het inningsbedrag met € 7,50 administratiekosten worden verhoogd.

Jeugdsportfonds
Ouders die het niet zo breed hebben kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en cultuur. Zie voor verdere informatie 'Lidmaatschap (algemeen)'.
 
Contributie verenigingslid
De contributie voor een verenigingslid bedraagt € 20,00 op jaarbasis (ook voor leden die tijdelijk niet spelen of trainen, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, zwangerschap of langdurige blessures). Bij tussentijdse wijzigingen wordt dit naar rato van het aantal maanden (een jaar is 10 maanden) berekend.

Omzetting lidmaatschap
Indien een lid voor langere tijd niet in staat is om te trainen en te spelen kan zijn/haar lidmaatschap omgezet worden in dat van verenigingslid. De redenen daarvoor kunnen o.a. zijn: een ernstige blessure of zwangerschap. Het betreffende lid dient daartoe een verzoek in bij het bestuur. De omzetting wordt vanaf de 1e van de maand na het moment van melden ingevoerd en niet met terugwerkende kracht toegepast.

Opzeggen
Opzeggen is alleen schriftelijk (naar postadres vereniging) of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) mogelijk en dient vóór 1 juli door de vereniging ontvangen te zijn. Indien men na deze datum opzegt blijft men een geheel seizoen lid van onze vereniging en dus ook betalingsplichtig. Dit heeft te maken met het feit, dat de vereniging per 1 juli verplichtingen aangaat voor het nieuwe seizoen.
Bij opzegging gedurende de loop van het seizoen blijft men tot aan het einde van het lopend seizoen verplicht de nog resterende contributie en competitiekosten te betalen.

AVG en privacy
De vereniging gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Zie de privacyverklaring elders op onze website. Door ondertekening/inzending van het inschrijfformulier gaat men akkoord met het maken van foto’s.