Inschrijfformulier Twente '05

Persoonlijke informatie
Volleybal
Bij competitiespelen
Financieel

Betaling van de verenigingsgelden (jaarlijkse contributie, eventuele competitiekosten, shirt)  kan in 1 keer of in 4 keer. Bij betaling in 1 keer wordt het gehele bedrag in september geïncasseerd. Bij betaling in 4 keer worden de deelbedragen in 4 termijnen (september, december, februari, mei;  ongeveer om de 11 weken)

Dit inschrijfformulier geldt tevens als incassomachtiging De ondergetekende (of de ouder) geeft hierbij toestemming tot de automatische afschrijving van de verenigingsgelden zolang ondergetekende lid is van de vereniging met in acht name van de lidmaatschapsvoorwaarden.

AVG

De vereniging publiceert teamindelingen met teamfoto(s) op de verenigingswebsite(s). Elk lid kan in het kader van de AVG aangeven of hij/zij bezwaar heeft tegen publicatie van voornaam en/of foto.

De keuzemogelijkheden zijn:
- Volledig: jouw voornaam wordt getoond en je vindt het ook geen probleem om op een teamfoto te staan.
- Beperkt: jouw voornaam mag gepubliceerd worden maar je wilt liever niet dat je op een teamfoto staat.
- Nergens: jouw voornaam komt niet in de teamlijst en er wordt geen foto gepubliceerd waar jij op staat.

Klik op deze link voor de privacy verklaring van Twente '05..

Ondertekenen

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid ingevuld te hebben, kennis te hebben van en akkoord te gaan met de door Twente '05 gestelde voorwaarden.