Inschrijfformulier Twente '05

(Een digitale pasfoto is nodig om de inschrijving te kunnen doen)

Persoonlijke informatie

Volleybal

Sleep en drop bestanden hier of Browse
Financieel
De verenigingsgelden (jaarlijkse contributie, eventuele competitiekosten en jaarbedrag wedstrijdshirt) worden in 4 termijnen geïncasseerd (september, december, februari, mei;  ongeveer om de 11 weken). Eenmalige kosten (inschrijfkosten en 1e aanschaf wedstrijdshirt) worden in 1 keer, gecombineerd met de 1e termijn geïncasseerd.

Dit inschrijfformulier geldt tevens als incassomachtiging. De ondergetekende (of de ouder/verzorger) geeft hierbij toestemming tot de automatische afschrijving van de eenmalige kosten en van de verenigingsgelden zolang ondergetekende lid is van de vereniging met in achtname van de lidmaatschapsvoorwaarden.
AVG
De vereniging publiceert teamindelingen met teamfoto(s) op de verenigingswebsite(s). Elk lid kan in het kader van de AVG aangeven of hij/zij bezwaar heeft tegen publicatie van voornaam en/of foto.

De keuzemogelijkheden zijn:
- Volledig: jouw voornaam wordt getoond en je vindt het ook geen probleem om op een teamfoto te staan.
- Beperkt: jouw voornaam mag gepubliceerd worden maar je wilt liever niet dat je op een teamfoto staat.
- Nergens: jouw voornaam komt niet in de teamlijst en er wordt geen foto gepubliceerd waar jij op staat.
Alleen voor Mini en Jeugdspelers
Ondertekenen
Ondergetekende (lid of ouder/verzorger bij mini-/jeugdlid) verklaart bovenstaande vragen naar waarheid ingevuld te hebben, kennis te hebben van en akkoord te gaan met de door Twente '05 gestelde lidmaatschapsvoorwaarden.