Op dinsdagavond 14 september vindt een volgende Algemene Ledenvergadering plaats. O.a. het financieel resultaat seizoen 2020-2021 inclusief de contributieteruggave ivm corona wordt behandeld.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering


Datum: dinsdag 14 september 2021

Aanvangstijd: 20.00 uur (restaurant Pathmoshal)

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 20-05-2021

 4. Vacatures binnen de vereniging
  • Penningmeester (nu a.i. door Norbert de Beer)
  • Boekhouder
  • Commissie bezwaar
  • Verenigingsscheidsrechterscoördinator (VSK)
  • Lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie
  • Wedstrijdsecretaris is ingevuld door Peggy te Riet
 5. Verklaring kascontrolecommissie
 6. Goedkeuring herzien jaarrekening 2019-2020

 7. Goedkeuring jaarrekening 2020-2021 inclusief contributieteruggave i.v.m. corona

 8. Goedkeuring begroting 2021-2022

 9. Professionele kracht

 10. Rondvraag en sluiting